1. Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle diensten, producten en (online) communicatie van TaalNetwerk (Kvk: 52495876, Btw: 035091496.B01), hierna gerefereerd als ‘wij’ en ‘ons/onze’.

Wij hebben een Data Protection Officer (DPO) aangesteld, die verantwoordelijk is voor het beantwoorden van vragen over dit privacyreglement. Deze kan gecontacteerd worden via de gegevens die hieronder staan vermeld.

2. Contactgegevens

Onze volledige details zijn:

Data Protection Officer

info@taalnetwerk.nl

D’Aumeriestraat 14, 2586 XN, Den Haag

3. Veranderingen aan het privacyreglement en uw gegevens

Van tijd tot tijd zal dit privacyreglement moeten worden gewijzigd vanwege wijzigingen in de wet en/of bedrijfsvoering. Wij zullen ernaar streven dit tijdig aan u te laten weten middels het emailadres dat bij ons bekend staat. In andere gevallen raden we u aan om regelmatig naar onze website te gaan, waar updates zullen worden vermeld. Als u doorgaat met het gebruiken van onze website en/of diensten, zien wij dit als uw akkoord met de wijzigingen.

Het is belangrijk dat de gegevens die wij van u hebben correct zijn. Hou ons alstublieft op de hoogte van wijzigingen.

4. Externe verwijzingen

Onze websites en diensten kunnen verwijzingen (links) bevatten naar websites van andere organisaties. Indien u op deze verwijzingen klikt, kan het zijn dat u naar een andere organisatie gaat die uw gegevens bewaart. Wij hebben geen controle over deze externe organisaties en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyreglement. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan om het privacyreglement van de andere organisatie goed door te nemen.

5. De persoonlijke gegevens die wij beheren en/of gebruiken

Persoonlijke gegevens zijn data van een individu die de persoon kunnen indentificeren. Anonieme data (waarbij de gegevens niet gelinkt kunnen worden aan de persoon) horen hier niet bij. Wij kunnen verschillende soorten persoonlijke gevens beheren en gebruiken, die wij op de volgende wijze categoriseren:

 • Identiteitsgegevens; inclusief voornaam, achternaam, adres, titel, geboortedatum en geslacht.
 • Contactgegevens; inclusief factuuradres, huisadres, emailadres en telefoonnummer(s).
 • Financiele gegevens; inclusief rekeningnummer.
 • Transactie gegevens; inclusief details van diensten en/of producten die u heeft gekocht, cursussen waarvoor u zich heeft aangemeld, de datum en tijd van aanschaf/aanmelding.
 • Technische gegevens; inclusief IP adres en informatie over uw browser en besturingssysteem.
 • Vertrouwelijke gegevens (zie artikel 6), inclusief gegevens over gezondheid, religieuze achtergrond, culturele achtergrond.

6. Vertrouwelijke gegevens

In een aantal situaties kunnen wij vertrouwelijke gegevens van u ontvangen. Wij bewaren deze gegevens alleen in de volgende gevallen:

 • Wanneer deze gegevens van belang zijn als u een klacht tegen ons indient, bijvoorbeeld als u vindt dat u bent gediscrimineerd. In dit geval zou het kunnen dat uw vertrouwelijke gegevens worden gebruikt bij het behandelen van uw klacht.
 • Wanneer u bij ons solliciteert voor een baan. Hoewel het ongebruikelijk is dat wij vertrouwelijke gegevens zullen bewaren, kan dit gebeuren als u denkt dat dit van belang is voor uw sollicitatie.

7. Hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen

Wij kunnen verschillende middelen gebruiken om persoonlijke gegevens te verzamelen:

 • Direct contact:  in levende lijve, per telefoon of email, waarbij wij u kunnen vragen om uw identiteits-, contact- en financiele gegevens.
 • Aanmeldformulier: hierbij verzamelen wij identiteits-, contact-, transactie- en technische gegevens.
 • Interacties via sociale media:  het betreffende sociale media platform kan technische gegevens verzamelen.
 • Technische gegevens via ons Google Analytics Account en WordPress CMS Platform.

8. Hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen op manieren die wettelijk zijn toegestaan:

 • Met uw toestemming – u kunt deze toestemming intrekken door ons te emailen op info@taalnetwerk.nl;
 • Wanneer wij een nieuwe of bestaande dienst (inclusief in-take gesprekken, cursussen en priveles) voor u verlenen;
 • Als wij geloven dat onze communicatie van belang is voor u, en niet indruisen tegen wettelijke bepalingen.
 • Of; wanneer wij middels rechtswege/wettelijke verplichting persoonlijke gegevens moeten delen – zie artikel 9.

9. Met wie wij persoonlijke gegevens delen

In een aantal gevallen zijn wij verplicht om persoonlijke gegevens te delen met andere organisaties. Wij doen dit alleen op manieren die wettelijk zijn toegestaan. Organisaties met wie wij persoonlijke gegevens kunnen delen zijn:

 • Onze externe accountants, juridisch adviesbureau en/of Belastingdienst kunen uw transactie en financiele gegevens ontvangen, indien dit van belang is voor onze financiele administratie.
 • Onze service provider, die onze website en administratiesysteem verzorgt.
 • Politie, douane, rechtbank, Belastingdienst en Overheid, indien wij dit wettelijk zijn verplicht en/of dit is besloten per juridisch besluit.

10. Hoe wij persoonlijke gegevens veilig stellen

Wij vinden het van groot belang dat uw persoonlijke gegevens veilig worden bewaard. Wij zorgen er hierom voor dat onze software en servers regelmatig worden bijgewerkt en dat er altijd een gebruikersnaam en wachtwoord nodig is om persoonlijke gegevens te zien.

11. Hoe lang wij uw persoonlijke gegevens bewaren.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens alleen zo lang bewaren als dat deze nodig zijn voor de redenen dat wij deze verzamelden, inclusief voor juridische en/of financiele doeleinden.

De exacte tijdsduur dat wij uw gegegens bewaren verschilt van geval tot geval, maar wij zullen data niet langer bewaren dan strikt nodig is. Indien u meer wil weten over hoe lang wij uw gegevens bewaren in uw persoonlijke situatie, email info@taalnetwerk.nl.

12. Uw rechten

In bepaalde gevallen hebt u het recht om ons te vragen om uw gegevens in te zien, te veranderen en/of te verwijderen. Uw rechten zijn:

 • Gegevens inzien: u mag ons een kopie vragen van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben.
 • Rectificatie: u mag ons vragen gegevens die wij van u hebben te veranderen.
 • Verwijdering: u mag ons vragen om de persoonlijke gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Helaas kunnen wij niet altijd alle gegevens verwijderen, indien deze nog nodig zijn voor juridische en/of financiele redenen.
 • Restrictie: u mag ons vragen uw persoonlijke gegevens op een andere manier te bewaren en/of delen
 • Toestemming intrekken: u mag de toestemming intrekken die u ons heeft gegeven om persoonljke gegevens te verzamelen, bewaren en delen.

Voor meer informatie over persoonlijke gegevens, uw privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), raden wij u aan te kijken op https://europadecentraal.nl/onderwerp/informatiemaatschappij/gegevensbescherming-en-de-avg/.