Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen:

Formulier voor herroeping