Spaans is een wereldtaal, die door ongeveer 500 miljoen mensen gesproken wordt. Onze cursussen Spaans zijn gericht op het snel aanleren van spreekvaardigheid en woordenschat, daarbij grammatica gebruikend als ondersteuning.

Op de roosterpagina kunt u zien wanneer de cursussen worden gegeven en wat de prijzen zijn.

Rooster – Veelgestelde vragen – Aanmelden

Spaans niveau 1

Dit is een echte beginnerscursus Spaans voor als je geen of weinig kennis van de taal hebt. Je leert groeten en afscheid nemen, persoonlijke informatie vragen en geven, de weg vragen, een kort telefoongesprek voeren, je huis en woonomgeving beschrijven, vertellen over je gewoontes en interesses, klokkijken, beschrijvingen geven van mensen en dingen en vergelijkingen maken.

Je gaat werken aan uitspraak en spellen, luisteren naar cd’s met korte gesprekjes en de vragen hierover beantwoorden, plaats- en tijdsbeschrijvingen geven, korte tekstjes lezen waarbij de grammatica uitgelegd wordt en waarbij oefeningen worden gepresenteerd.

Je leert sociale gesprekjes te voeren, waarbij je je kunt voorstellen en persoonlijke informatie kunt uitwisselen.

Lesmateriaal:

Caminos 1 tekstboek isbn 9789054515807
Caminos 1 werkboek isbn 9789054515920

Eindniveau: -/A1

Data & PrijzenAanmelden

Spaans niveau 2

Deze cursus sluit aan bij cursus niveau 1. De thema’s die aan de orde komen zijn werk- en werkactiviteiten, je beroep, de familie, dagelijkse activiteiten, feesten en feestdagen, speciale gebeurtenissen, toerisme en vervoer.  Grammaticaal gezien maak je kennis met de persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden, de vraagwoorden, ontkenningen en de aanwijzende voornaamwoorden. Hoewel het accent ligt op spreekvaardigheid wordt er ook geoefend met luistervaardigheid, het schrijven van kleinere teksten, lezen en tekstbegrip en wordt er gewerkt aan uitbreiding van de woordenschat.

Lesmateriaal:

Caminos 1 tekstboek isbn 9789054515807
Caminos 1 werkboek isbn 9789054515920

Eindniveau: +- A1

Data & PrijzenAanmelden

Spaans niveau 3

De onderwerpen die tijdens deze cursus behandeld worden zijn o.a. de vakantie en vakantiebestemmingen, vervoer, het verblijf en onderdak, het weer, vrijetijdsbesteding, uitgaan, sport, gezondheid, voeding, het restaurantbezoek. Je gaat om informatie vragen en die zelf ook geven en daarnaast je voorkeuren aangeven. Er worden korte teksten gelezen waarover vragen worden gesteld en de woordenschat zal verder worden uitgebreid.

Lesmateriaal:

Caminos 1 tekstboek isbn 9789054515807
Caminos 1 werkboek isbn 9789054515920

Eindniveau: A1+

Data & PrijzenAanmelden

Spaans niveau 4

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: de natuur, het milieu, technologische ontwikkelingen, geografische problemen, sport, belangrijke gebeurtenissen in je leven, biografieën, transportmiddelen en reizen.  Je gaat met name terug in de tijd, want je gaat kennismaken met de twee verleden tijden die er in het Spaans voorkomen, met hun eigen karakteristieke gebruik.  Ook wordt er gepraat over de Spaanse cultuur, de gewoontes en verschillen, en beroemde Spaanse vrouwen. Natuurlijk wordt er veel gepraat, maar daarnaast zullen er schrijfoefeningen zijn waarbij de verleden tijden worden gebruikt.  Je tekstbegrip en luistervaardigheid ga je verbeteren en je zult je woordenschat gaan uitbreiden. Op dit niveau worden er ook korte spreekbeurten/presentaties gehouden.

Lesmateriaal:

Caminos 1 tekstboek isbn 9789054515807
Caminos 1 werkboek isbn 9789054515920

Eindniveau: -A2

Data & PrijzenAanmelden

Spaans niveau 5

Wat je tijdens deze cursus gaat doen is o.a. beschrijvingen geven van plaatsen, mensen en situaties uit het verleden, vroegere gewoontes, iemands karakter en eigenaardigheden. Je gaat je persoonlijke mening geven en verdedigen.  Je krijgt te maken met de verleden tijden en zult er veel mee gaan oefenen. Je gaat nieuwe adjectieven hierbij gebruiken en je woordenschat zal uitgebreid worden voor gebruik in gesprekken over historische, politieke en sociale gebeurtenissen.  Ook op dit niveau horen korte spreekbeurten/presentaties over actuele onderwerpen erbij en wordt er gestreefd naar discussie.

Lesmateriaal:

Caminos 1 tekstboek isbn 9789054515807
Caminos 1 werkboek isbn 9789054515920

Eindniveau: A2

Data & PrijzenAanmelden

Spaans niveau 6

De onderwerpen die tijdens deze cursus aan de orde komen zijn o.a. huisvesting, historische gebouwen, de makelaar, woninginrichting. Je zult gaan werken aan het opstellen van een persoonlijke biografie   Je woordenschat zal aanzienlijk worden uitgebreid, er wordt intensief geoefend met spreek- en luistervaardigheid. De leesteksten gaan o.a. over het studentenleven en over Gabriel García Márquez.

Lesmateriaal:

Caminos 1 tekstboek isbn 9789054515807
Caminos 1 werkboek isbn 9789054515920

Eindniveau: A2+/-B1

Data & PrijzenAanmelden

Spaans niveau 7

De thema’s van deze cursus zijn o.a. onverwachte gebeurtenissen zoals aangifte doen bij de politie, misdaad, detectives,  een excursie ondernemen, trouwen, toekomstplannen maken en bespreken.  Je gaat vroegere en recente gebeurtenissen beschrijven, je gevoelsleven en emoties, veranderingen in je leven, de Spaanse pers, het transport, het milieu, gastronomie en een reis.  Ook hier wordt gewerkt aan uitbreiding van de woordenschat en zullen er spreekbeurten gehouden worden door de deelnemers.  De luistervaardigheid wordt geoefend met cd’s,  de leesvaardigheid wortd geoefend met o.a. teksten over  Don Quijote en muziek.

Lesmateriaal: nnb
Eindniveau: -B1

Data & PrijzenAanmelden

Spaans niveau 8

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:  lichaamsverzorging, ontspanning, muziek en uitgaan, sport, theater, winkels, de arbeidsmarkt, hotels en openbare dienstverlening.  Je leert de voor- en nadelen van iets bespreken en presenteren, met een voorstel instemmen of juist afkeuren, een verzoek presenteren en verdedigen, opdrachten geven, raadgeven en raadplegen. De studenten houden een spreekbeurt over een zelf gekozen thema.  De woordenschat wordt verder uitgebreid, lees- en luistervaardigheid worden verder geoefend met cd’s en teksten over o.a. typisch Spaanse gewoontes, feesten en feestdagen.  Je gaat verder oefenen met het telefoongesprek.

Lesmateriaal: nnb
Eindniveau: B1

Data & PrijzenAanmelden

Conversatie Spaans niveau A1/A2

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die Spaans beheerst op niveau A1/ A2. Tijdens de conversatiecursus Spaans draait alles om spreken en woordenschat uitbreiden. We werken met Spaanstalige boekjes zoals Punto y Coma.  Het precieze studiemateriaal wordt gekozen door de docent.  Tijdens de conversatiecursus wordt indien nodig ook grammatica uitgelegd, om de zinsbouw te verbeteren.

Lesmateriaal: Verzorgd door docent, toeslag € 10,00

Data & PrijzenAanmelden

Conversatie Spaans niveau B1/B2

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die Spaans beheerst op niveau B1/B2. We gaan opnieuw aan de slag met veel spreken en woordenschat uitbreiden en werken daarbij ook aan verbetering van de  grammatica. Daarnaast lezen en bespreken we nieuwsartikelen en geven studenten korte spreekbeurten.

Lesmateriaal: Verzorgd door docent, toeslag € 10,00

Data & PrijzenAanmelden

Zakelijk Spaans – niveau 1 – minimaal niveau A2/B1

Deze cursus begint met het oefenen van een zakelijk telefoongesprek, het maken van een zakelijke afspraak en het beleggen van een vergadering. Je zult informatie gaan opvragen en geven, ook aan de telefoon, en berichten achterlaten.  Hierbij wordt veelal gebruik gemaakt van rollenspel en oefensituaties.

Lesmateriaal: de tú a tú

Data & PrijzenAanmelden

Zakelijk Spaans – niveau 2 – minimaal niveau B1

Deze cursus sluit aan bij de cursus Zakelijk Spaans – niveau 1. Je gaat werken aan het leggen en uitbreiden van contacten, plannen bijstellen, zich beklagen via de email over o.a. een factuur, verontschuldigen aanbieden en krijgen.  Je gaat je woordenschat uitbreiden en zult o.a. gaan kennismaken met de subjuntivo. Ook hier wordt veelal gewerkt met rollenspel.

Lesmateriaal: de tú a tú

Data & PrijzenAanmelden