Russisch, met haar cyrillische schrift, is niet de makkelijkste taal om te leren, maar is zeker niet zo moeilijk als vaak gedacht wordt. Tijdens onze cursussen Russisch gaat u aktief aan de slag met de taal en helpt de leraar u om uw uitspraak te verbeteren.

Op de roosterpagina kunt u zien wanneer de cursussen worden gegeven en wat de prijzen zijn.

Rooster – Veelgestelde vragen – Aanmelden

Russisch niveau 1

Tijdens deze cursus leer je het Cyrillisch schrift schrijven en spreken. De onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. reizen, de aankomst op het  vliegveld, het hotel en het restaurantbezoek. Grammatikaal ga je aan de slag met het lidwoord, ofwel het ontbreken ervan, de werkwoordsvorming met de gebiedende wijs, persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden, voorzetsels, er is/zijn en een begin van de telwoorden.  Je gaat werken aan de uitspraak, spreekvaardigheid, grammatica, woordenschat en gaat luisteren naar cd’s.  Er wordt informatie verschaft over de Russische sociale omgangscodes.

Lesmateriaal: Ruslan 1, tekstboek en werkboek, beide met audio cd’s
Eindniveau: -/A1

Data & PrijzenAanmelden

Russisch niveau 2

Deze cursus sluit aan bij de cursus Russisch 1. Je gaat verder met de naamvalsvormen van mannelijke en vrouwelijke woorden, werkwoorden als mogen en kunnen, tegenwoordige en verleden tijd, de hogere telwoorden en  het bijvoeglijk naamwoord.  De thema’s tijdens de cursus zijn o.a. het warenhuis,  Russische feestdagen en de Russische maaltijden.  Het accent ligt op spreekvaardigheid, maar grammatica, woordenschat, luister- en schrijfvaardigheid zijn eveneens onderdeel van deze cursus.

Lesmateriaal: Ruslan 1, tekstboek en werkboek, beide met audio cd’s
Eindniveau: A1

Data & PrijzenAanmelden

Russisch niveau 3

Er wordt verder ingegaan op voorzetsels, mannelijke en vrouwelijke woorden op een zacht teken, onzijdige woorden, onpersoonlijke constructies en bepaalde groepen zelfstandige naamwoorden. Je gaat verder met de telwoorden boven 100.  Er wordt aandacht besteed aan de tijd en klokkijken, de meervoudsvorming, uitbreiding van bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden. Daarnaast wordt er geoefend met het telefoongesprek. Naast de spreekvaardigheid  en een duidelijke uitspraak wordt veel aandacht besteed aan luistervaardigheid, grammatica en schrijfvaardigheid.

Lesmateriaal: Ruslan 1, tekstboek en werkboek, beide met audio cd’s
Eindniveau: A1-A2

Data & PrijzenAanmelden

Russisch niveau 4

Tijdens deze cursus ga je je bezighouden met wederkerende werkwoorden in de tegenwoordige tijd, de korte vorm meervoud van bijvoeglijke naamwoorden en de tweede naamval meervoud van een groep mannelijke en vrouwelijke woorden, werkwoorden als kunnen, slapen, zingen en drinken. Je maakt verder kennis met sociale omgangsvormen, je persoonlijke voorkeuren duidelijk maken en het wonen in Rusland in het algemeen. Na deze cursus heb je een redelijke spreekvaardigheid in het Russisch, je kunt over veel onderwerpen geven van gedachte wisselen en je waardering duidelijk maken hierover.

Lesmateriaal: Ruslan 1, tekstboek en werkboek, beide met audio cd’s
Eindniveau: A2

Data & PrijzenAanmelden