Hoewel het mogelijk is om in Nederland te ‘overleven’  zonder Nederlands te spreken, zorgt het leren van de taal voor een extra dimensie aan het verblijf in Nederland. Onze cursussen Nederlands zijn geschikt om voor te bereiden op examen inburgering; NT-1 en NT-2.

Op de roosterpagina kunt u zien wanneer de cursussen worden gegeven en wat de prijzen zijn.

Rooster – Veelgestelde vragen – Aanmelden

Nederlands niveau 1

Tijdens de cursus oefent u veel met de uitspraak van het Nederlands; u leert o.a. het Nederlandse alfabet en de getallen. U kunt uzelf voorstellen, vragen hoe het met iemand gaat, vertellen waar u vandaan komt en welk werk u doet. U kent de dagen en tijden en kunt klokkijken. U kunt basisgrammatica zoals regelmatige werkwoorden, ‘hebben’ en ‘zijn’, ontkenningen en vraagwoorden juist toepassen. Deze cursus is zowel een als twee keer per week te volgen.

Lesmateriaal: Contact 1 tekstboek en werkboek
Eindniveau: – / A1

Data & PrijzenAanmelden

Nederlands niveau 2

De thema’s die tijdens de cursus behandeld worden zijn o.a. het huishouden, maaltijden, sport, muziek, mode, feestdagen en het doktersbezoek. U kunt mensen uitnodigen, ze feliciteren en een beschrijving geven van mensen en dingen en  Het accent ligt op spreekvaardigheid, maar er is ook aandacht voor basisgrammatica, zoals modale werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. Deze cursus is zowel een als twee keer per week te volgen.

Lesmateriaal: Contact 1 tekstboek en werkboek
Eindniveau: A1-

Data & PrijzenAanmelden

Nederlands niveau 3

De thema’s die tijdens de cursus behandeld worden zijn o.a. het dagelijks leven, boodschappen doen, wonen, speciale gebeurtenissen en relaties.  Het accent ligt op spreekvaardigheid, waarbij praktische  grammatica wordt aangeboden. Na afloop van de cursus kunt u korte gesprekken voeren waarbij de zinsbouw sterk verbeterd is. Uw woordenschat is uitgebreid, en u kunt de aangeboden grammatica zelfstandig toepassen . U kunt gesproken teksten verstaan en erop reageren. Deze cursus is zowel een als twee keer per week te volgen.

Lesmateriaal: Contact 1 tekstboek en werkboek
Eindniveau: A1/A2

Data & PrijzenAanmelden

Nederlands niveau 4

De thema’s die tijdens de cursus behandeld worden zijn o.a. huisvesting, studie, werk zoeken en je toekomst. Ook bij deze cursus ligt het accent op spreekvaardigheid, ook in de vorm van presentaties. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan luistervaardigheid, tekstbegrip en schrijfvaardigheid. U leert uw persoonlijke mening te geven, gaat solliciteren en korte brieven en e-mails schrijven. U kunt het nieuws grotendeels volgen.  

Lesmateriaal: Contact 1 tekstboek en werkboek
Eindniveau: A2/B1-

Data & PrijzenAanmelden

Nederlands niveau 5

Dit is de cursus waarin het studieboek Contact voor het laatst wordt gebruikt. De grammatica wordt uitgebreider behandeld en er wordt nog meer aandacht besteed aan zinsbouw en woordvolgorde. De onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. het nieuws, de actualiteit, typisch Nederlandse gewoontes, het innemen van standpunten en het verdedigen ervan. We oefenen dit door middel van rollenspel en werken aan verbetering van gesprekstechniek, ook voor sollicitatiegesprekken. Verder wordt veel aandacht besteed aan schrijven van bijvoorbeeld emails en brieven, waarbij ook op de stijl gelet wordt.

Lesmateriaal: Contact 1 tekstboek en werkboek

Eindniveau: B1

Data & PrijzenAanmelden

Nederlands niveau 6 (staatsexamen NT-2)

Deze cursus wordt veelal gebruikt ter voorbereiding op het Staatsexamen NT-1/2. Dat houdt in dat er veel aandacht wordt besteed aan de vier onderdelen van het staatsexamen: lezen, spreken, luisteren en schrijven. Er wordt ook geoefend met oudere staatsexamenopdrachten en teksten. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op grammaticale vragen.

Lesmateriaal:
Eindniveau: B1/-B2

Data & PrijzenAanmelden

Nederlands niveau 7

Tijdens deze cursus wordt gewerkt aan diverse onderdelen van de Nederlandse taal: spreken, schrijven, grammatica, uitbreiding vocabulaire, lezen, zinsbouw en presentatie. Er wordt gebruikt gemaakt van een dvd. De onderwerpen die in deze cursus aan bod komen zijn o.a. het onderwijs, de pers, het wij-gevoel, de wereld, reizen, het koningshuis, politieke partijen, de toekomst en agressie in de samenleving. Grammaticaal gezien wordt ingegaan op onder meer de voegwoorden, de constructie ‘om te’ + infinitief, de lijdende vorm van het werkwoord, inclusief het modale werkwoord, het betrekkelijk voornaamwoord en het adjectief. Over de hele cursus verspreid zijn diverse oefeningen om met de geboden stof actief bezig te zijn.

Lesmateriaal: Nederlands op niveau
Eindniveau: B1+/-B2

Data & PrijzenAanmelden

Nederlands niveau 8 

Ook tijdens deze cursus komen alle onderdelen van de Nederlandse taal aan bod. De onderwerpen die worden aangeboden zijn: uitvindingen, de biografie van M.C. Escher, Johan Cruijff, het culturele centrum, de studie en de studiebelasting, de grote vakantie, auto’s, uitbreiding Schiphol. De grammaticale onderdelen zijn o.a. het gebruik van het lidwoord, zullen, er, afkortingen, scheidbare werkwoorden met prepositie, verwijswoorden, dubbele infinitieven in het perfectum, volgorde verschillende werkwoorden. Er zijn veel verschillende oefeningen opgenomen.

Lesmateriaal: Nederlands op niveau

Eindniveau: B2

Data & PrijzenAanmelden

Nederlands niveau 9 

Tijdens deze cursus wordt verder ingegaan op onderwerpen als het Nederlandse onderwijs, de veranderingen erin, studie en studieprogramma’s, het openbaar vervoer, transport, het autogebruik en de veranderingen rond Schiphol. Grammaticaal gezien wordt verder ingegaan op het gebruik van scheidbare werkwoorden in hoofd- en bijzinnen, de plaats van het werkwoord in deze zinnen en het gebruik van perfectum-constructies.

Lesmateriaal: Nederlands op niveau

Eindniveau: B2+

Data & PrijzenAanmelden

Nederlands niveau 10

Bij deze cursus wordt behalve van het studieboek gebruik gemaakt van online aangeboden studiemateriaal, waarbij de audiobestanden van de leesteksten en uitspraakopdrachten te vinden zijn naast extra oefeningen, liedje, sketches en links naar andere sites. Veelal zijn deze onderdelen te downloaden. Op alle onderdelen van de Nederlandse taal wordt ingegaan: lezen, vocabulaire, spreken, uitspraak,  luisteren, schrijven en grammatica. Daarnaast is aandacht voor studievaardigheid/taalvaardigheid.  De onderwerpen waaraan gewerkt wordt zijn o.a. taal en cultuur, interculturele communicatie, onderwijs, economie en het bedrijfsleven. Dit omvat ook zakendoen in de nieuwe economie, vergaderen en netwerken.

Lesmateriaal: Nederlands in perfectie
Eindniveau: B2/-C1

Data & PrijzenAanmelden

Nederlands niveau 11

Deze cursus sluit aan bij cursus niveau 9. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van extra materiaal via een website, dat te downloaden is. Onderwerpen die behandeld worden zijn o.a. dementie, voeding en voedingsstoffen, diëten, zappen, dierproeven,, transplantaties, psychologie, geluksactiviteiten. Ook klagen en kritiek geven, de juiste toon vinden en aantekeningen maken staan in het programma. Grammaticaal komen onder meer aan de orde antoniemen, de imperatief, preposities, kopjes, zinsbouw, de lijdende vorm, parafraseren.

Lesmateriaal: Nederlands in perfectie
Eindniveau: –C1

Data & PrijzenAanmelden

Nederlands niveau 12

Deze cursus sluit aan bij cursus niveau 11. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van extra materiaal dat te downloaden is. Onderwerpen die behandeld worden zijn o.a. mensen en hun gedrag, de rechterlijke wereld, recht en onrecht, mens en techniek, Albert Einstein. Grammaticaleonderdelen zijn o.a. preposities, adjectieven, beschrijvingen, werkwoorden in bijzinnen, synoniemen,  uitdrukkingen en woordgroepen, separabele werkwoorden in combinatie met andere werkwoorden, zullen/zouden. Speciale onderdelen zijn onderhandelen, de monoloog, presentatie, vragen stellen, controleren en doorvragen.

Lesmateriaal: Nederlands in perfectie
Eindniveau: C1

Data & PrijzenAanmelden

Conversatie Nederlands

Bedoeld voor iedereen die het Nederlands op B1-niveau beheerst.

Gedurende de cursus wordt iedere week gesproken over een onderwerp uit de actualiteit, waarbij de deelnemers ook zelf onderwerpen kunnen aandragen. Doel is de spreekvaardigheid te vergroten, de woordenschat uit te breiden en bezig te zijn met actuele onderwerpen, waardoor het deelnemen aan een discussie op basis van gelijkwaardigheid makkelijker wordt.

Lesmateriaal: werkmap docent, toeslag € 15,00

Data & PrijzenAanmelden

Zakelijk Nederlands

Deze cursus is gericht op het beter leren schrijven van e-mails, brieven en verslagen. We besteden aandacht aan grammatica, stijl en veel voorkomende fouten in geschreven werk. Daarnaast wordt er geoefend met gesproken zakelijk Nederlands, presentatietechniek en het telefoongesprek.

Lesmateriaal:

Data & PrijzenAanmelden

Nederlands voor Nederlandstaligen

Tijdens deze cursus werken we aan de lastige onderdelen van de Nederlandse taal die voor problemen zorgen in het dagelijkse taalgebruik. We behandelen o.a. de lidwoorden, het bijvoeglijk naamwoord, hen/hun/ze, d-tjes en t-tjes en moeilijke woorden (betekenis en spelling).

Lesmateriaal: werkmap docent, bij prijs inbegrepen

Data & PrijzenAanmelden