In Nederland hebben veel mensen een basis van de Franse taal geleerd op de middelbare school, maar helaas is deze kennis na een aantal jaar vaak weggezakt. Een cursus Frans is een ideale manier om het Frans opnieuw te leren spreken en schrijven.

Op de roosterpagina kunt u zien wanneer de cursussen worden gegeven en wat de prijzen zijn.

Rooster – Veelgestelde vragen – Aanmelden

Frans niveau 1

Dit is een echte beginnerscursus, waarbij ingegaan wordt op de Franstalige wereld, uw woonomgeving, winkelen, kunst en bioscoopbezoek, toerisme en het dagelijks leven. U leert groeten en afscheid nemen, informatie aan anderen vragen, uw voorkeuren aangeven, de weg vragen, raad geven, praten over uw beroep en dagelijkse activiteiten. Het accent ligt op spreekvaardigheid en de uitspraak, maar er wordt ook veel aandacht geschonken aan grammatica, zinsbouw, lees- en luistervaardigheid met cd’s.

Lesmateriaal:

Voyages 1 Edition Internationale
tekstboek isbn 9789462934375
werkboek isbn 9789462934382

Eindniveau: – A1

Data & PrijzenAanmelden

Frans niveau 2

Tijdens deze cursus wordt verder ingegaan op omgangsvormen, sport, eetgewoontes, kleding, de Franse feestdagen en Franse tradities. U leert praten over het verleden, vrijetijdsbesteding, koken, hobby’s en de werkomgeving. U gaat o.a. een plaats reserveren in de trein, een korte tekst lezen en een feestje organiseren. De praktische grammatica en zinsbouw worden verder uitgelegd.  Behalve aan de spreekvaardigheid, inclusief uitspraak, wordt ook aandacht besteed aan lezen en tekstbegrip, luistervaardigheid met cd’s en schrijven.

Lesmateriaal:

Voyages 1 Edition Internationale
tekstboek isbn 9789462934375
werkboek isbn 9789462934382

Eindniveau: circa A1

Data & PrijzenAanmelden

Frans niveau 3

De thema’s die aan de orde komen in deze cursus zijn o.a. de werksituatie, het weekend, de vakantie, de media, het weer, wonen/logeren en de toekomst. U leert hoe toestemming te vragen/geven/weigeren, uw persoonlijke mening te geven en te verdedigen, voorkeuren en voorwaardes aan te geven, afspraken te maken en te veranderen, plannen bekend te maken. Hoewel het accent op spreekvaardigheid ligt wordt ook gewerkt aan uitbreiding woordenschat, lezen van teksten, luisteren en schrijfvaardigheid. Daaronder valt ook het schrijven van een korte biografie.

Lesmateriaal:

Voyages 1 Edition Internationale
tekstboek isbn 9789462934375
werkboek isbn 9789462934382

Eindniveau:A1+

Data & PrijzenAanmelden

Frans niveau 4

De onderwerpen die tijdens deze cursus aan de orde komen zijn wonen en woninginrichting, huren van een woning, advertenties en afkortingen,  het menselijk lichaam, ziektes, dokters- en apotheekbezoek.

U gaat bezig met het geven van een beschrijving, situaties uit het verleden, herinneringen ophalen, veranderingen weergeven, een verhaal structureren  en aanwijzingen en raad geven. Het accent ligt op de spreekvaardigheid, maar er wordt ook geoefend met lees- en luistervaardigheid, tekstbegrip en uitbreiding woordenschat.

Lesmateriaal: L

Voyages 1 Edition Internationale
tekstboek isbn 9789462934375
werkboek isbn 9789462934382

Eindniveau:A2-

Data & PrijzenAanmelden

Frans niveau 5

Tijdens deze cursus gaat u aan de slag met het sociale leven, uitnodigingen doen/aannemen/afslaan, de werksituatie, de plannen voor de toekomst, arbeidsvoorwaarden, de dierenwereld, ecologie en het milieu. U leert hoe uw mening te geven, te reageren en te relativeren. Grammaticaonderdelen waaraan gewerkt wordt zijn o.a. de conditionnel, vergelijkingen, de future, het betrekkelijk voornaamwoord en een uitbreiding van de ontkenning. Ook hier ligt het accent op de spreekvaardigheid met veel nieuwe woorden, maar er wordt eveneens  aandacht besteed aan lees- , luister- en schrijfvaardigheid.

Lesmateriaal:

Voyages 1 Edition Internationale
tekstboek isbn 9789462934375
werkboek isbn 9789462934382

Eindniveau: A2

Data & PrijzenAanmelden

Frans niveau 6

De thema’s die behandeld worden zijn o.a. het telefoongesprek, de nieuwe media, persoonlijke relaties, je persoonlijke leven, hulporganisaties, vrijwilligerswerk, feesten, tradities en rituelen, festivals, muziek en films.

U gaat leren citeren met behulp van de indirecte rede, veranderingen beschrijven, meeleven en medeleven uiten in moeilijke situaties, wensen en zorgen uiten, navragen om misverstanden te voorkomen. Grammaticaal gaat u werken met o.a. passé immediat en andere werkwoordelijke uitdrukkingne, bijwoordelijke constructies om tijd aan te geven, de lijdende vorm en de subjonctif (de aanvoegende wijs) na bepaalde uitdrukkingen.

Lesmateriaal: 

Voyages 1 Edition Internationale
tekstboek isbn 9789462934375
werkboek isbn 9789462934382

Eindniveau: A2+/-B1

Data & PrijzenAanmelden

Frans niveau 7

De onderwerpen die tijdens deze cursus aan de orde komen zijn o.a. verhaalschrijving, literatuur, theater, interviews, advertenties, het internet, het leren van een vreemde taal, de werkomgeving en de vakantiebestemming van de Fransen.

Je gaat veel nieuwe woorden leren die je gaat gebruiken in presentaties en interviews. De luistervaardigheid wordt geoefend door middel van cd’s.  Je gaat ook zelf een  klein toneelstuk en  presenteren.  Daarnaast ga je solliciteren en een sollicitatiebrief schrijven.

Lesmateriaal: 

Voyages 1 Edition Internationale
tekstboek isbn 9789462934375
werkboek isbn 9789462934382

Eindniveau: -B1

Data & PrijzenAanmelden

Frans niveau 8

Deze cursus sluit aan bij niveau 7. De onderwerpen die aan de orde komen zijn film, het internetforum, de pers, krantenartikelen, het politieke leven in Frankrijk, ecologie, het schoolsysteem en de bioscoop. Je gaat je woordenschat uitbreiden en zult een gesproken presentatie houden over één van de genoemde onderwerpen.  Je gaat je bezighouden met briefwisseling, chats, sms, mobiele telefonie en Post It.  Daarnaast neem je deel aan een debat waarbij je je eigen mening duidelijk moet maken en verdedigen.

Lesmateriaal: 

Voyages 1 Edition Internationale
tekstboek isbn 9789462934375
werkboek isbn 9789462934382

Eindniveau: B1

Data & PrijzenAanmelden

Frans niveau 9

De thema’s die behandeld worden gaan over  studie- en beroepskeuze, werk en werkomgeving, de publieke omroep in Frankrijk, journalisme, verslaggeving, Franse liedjes en poesie, musicals. Je gaat je bezighouden met het opstellen en redigeren van teksten , krantenartikelen en berichten over evenementen en er mondeling verslag over uitbrengen en een interview geven.  Het niveau van deze cursus is hoog; na afloop ben je in staat om deel te nemen aan het DELF-examen B1.

Lesmateriaal: 

Voyages 1 Edition Internationale
tekstboek isbn 9789462934375
werkboek isbn 9789462934382

Eindniveau: B1+

Data & PrijzenAanmelden

Conversatie Frans

Gedurende de cursus wordt iedere week gesproken over een onderwerp uit de actualiteit, waarbij de deelnemers ook zelf onderwerpen kunnen aandragen. Doel is de spreekvaardigheid te vergroten, de woordenschat uit te breiden en bezig te zijn met actuele onderwerpen, waardoor het deelnemen aan een discussie op basis van gelijkwaardigheid makkelijker wordt. Deelnemers dienen minimaal niveau A2/B1 te hebben.

Lesmateriaal:Werkmap docent, toeslag € 15,00

Data & PrijzenAanmelden

Zakelijk Frans

Deze cursus is gericht op het beter leren schrijven van e-mails, brieven en verslagen. We besteden aandacht aan grammatica, stijl en veel voorkomende fouten in geschreven werk. Daarnaast wordt er geoefend met gesproken zakelijk Frans, presentatietechniek en het telefoongesprek.

Data & PrijzenAanmelden