Wereldwijd spreken meer dan 500 miljoen mensen Engels. Deze wereldtaal is van essentieel belang voor iedereen die reist of op het werk met internationale mensen te maken heeft. Op de roosterpagina kunt u zien wanneer de cursussen worden gegeven en wat de prijzen zijn.

Rooster – Veelgestelde vragen – Aanmelden

Engels Niveau 1

Tijdens deze cursus leert u de basis van de Engelse taal, waarbij er veel aandacht is voor uitspraak en spreekvaardigheid. Onderwerpen die worden behandeld zijn o.a. het alfabet, uzelf voorstellen, tellen en klokkijken. U bent in staat om korte gesprekken te voeren over bijvoorbeeld uw werk of familie.

Lesmateriaal: Fairway 1
Eindniveau: – / A1

Data & PrijzenAanmelden

Engels Niveau 2

Tijdens deze cursus werkt u aan uitbreiding van uw woordenschat. U leert gesprekken voeren over uw omgeving, uw interesses, winkelen, de weg vragen en uw werkomgeving. Na afloop van de cursus beschikt u over een duidelijk uitgebreidere woordenschat en bent u in staat om gesprekken met anderen aan te gaan.

Lesmateriaal: Fairway 1
Eindniveau: A1

Data & PrijzenAanmelden

Engels Niveau 3

U werkt aan uitbreiding van de woordenschat en de basisgrammatica. U oefent verder met spreekvaardigheid over onderwerpen zoals het nieuws en media. Na afloop bent u in staat boeken op A1/A2 niveau te lezen en begrijpen en bent u in staat korte e-mails en tekstjes te schrijven.

Lesmateriaal: Fairway 2
Eindniveau: A1/A2

Data & PrijzenAanmelden

Engels Niveau 4

Aan de hand van een aantal actuele thema’s zoals reizen, vriendschappen, film en huisvesting wordt verder gewerkt met spreekvaardigheid, zinsbouw en grammatica. Uw luistervaardigheid wordt verder ontwikkeld met behulp van audiomateriaal.

Lesmateriaal: Fairway 2
Eindniveau: A2

Data & PrijzenAanmelden

Engels Niveau 5

Aan de hand van een aantal actuele thema’s wordt verder gewerkt met spreekvaardigheid, zinsbouw en grammatica. Uw luistervaardigheid wordt verder ontwikkeld met behulp van cd’s. Er worden samen krantenartikelen gelezen en besproken, waarbij uw vocabulaire verder uitgebreid wordt.

Lesmateriaal: New English File – Intermediate
Eindniveau: A2/B1

Data & PrijzenAanmelden

Engels Niveau 6

Tijdens deze cursus gaat u verder met opdrachten voor het oefenen van de woordenschat, taalhandelingen, grammatica, schrijf- en leesvaardigheid. De luistervaardigheid wordt verder ontwikkeld door middel van cd’s. Daarnaast wordt er ingegaan op de actualiteit. De voertaal tijdens de cursus is Engels.

Lesmateriaal: New English File – Intermediate
Eindniveau: circa B1

Data & PrijzenAanmelden

Engels Niveau 7

De onderwerpen die tijdens deze cursus aan de orde komen zijn o.a. mood food (food and cooking) family life, saving/spending money, transport, phone language, sport and relationships. Grammaticaal gezien wordt er gewerkt aan verbetering gebruik diverse tijden van het werkwoord, zinsopbouw, werkwoorden met vaste voorzetsels en manieren om gewoontes/veranderingen aan te geven. Er wordt veel aandacht besteed aan uitbreiding van de woordenschat , verbetering uitspraak en luistervaardigheid en spreekvaardigheidsoefeningen.

Lesmateriaal: New English File – Intermediate
Eindniveau: B1/B2

Data & PrijzenAanmelden

Engels Niveau 8

De onderwerpen die tijdens deze cursus behandeld worden zijn o.a. cinema/celebrities, the body, education, housing, shopping, work, electronic devices en crime. Grammaticaal gezien worden aandacht besteed aan de lijdende vorm, de conditional, de toekomende tijd, indirecte rede (reported speech) en question tags. Er wordt gewerkt aan verbetering van de uitspraak, inclusief woord- en zinsintonatie, van luister- en spreekvaardigheid en aan uitbreiding woordenschat.

Lesmateriaal: New English File – Intermediate
Eindniveau: B2

Data & PrijzenAanmelden

Engels TOEFL / IELTS training

Deze cursus richt zich op studenten die het officiële TOEFL- of IELTS-examen willen gaan afleggen, maar is ook geschikt voor gevorderden. Aan de hand van voorbeeldexamens worden alle onderdelen behandeld die op het examen voorkomen, inclusief spreek- en schrijfvaardigheid.

Lesmateriaal: TOEFL en/of IELTS training materiaal
Eindniveau: B2/C1

Data & PrijzenAanmelden

Engels Conversatie

Met deze cursus wordt gewerkt aan verbetering van de uitspraak, spreekvaardigheid en tekstbegrip. Je woordenschat zal worden uitgebreid. Het is een interactieve cursus; de thema’s en teksten worden verzorgd door studenten en docent samen. Ook kunnen er korte verhalen besproken worden. De deelnemers beheersen het Engels op minimaal niveau B1.

Data & PrijzenAanmelden

Zakelijk Engels

Je gaat kritisch naar je eigen werk kijken en leert goede emails, notities en korte brieven te schrijven. Daarnaast wordt geoefend met gesproken zakelijk Engels, voor gebruik tijdens werkoverleg en aan de telefoon. Geoefend wordt met stijl, structuur en achterliggende grammatica. Er wordt ruim aandacht besteed aan uitspraak.

Zakelijk Engels niveau 1: voor mensen op niveau A2/B1
Zakelijk Engels niveau 2: voor mensen op niveau B1/B2

Data & PrijzenAanmelden